C V I Č E N Í
úvodní stránka  |  základní rozdělení  |  jak získat ocelota  |  typy koťat  |  anatomie  |  rozmnožování  |  teritorium
chování  |  péče o zdraví  |  cvičení  |  ocelot a hry
    Domácí ocelot, ať už je mládě nebo dospělý, většinu ze svých cviků odvozuje od své hry. Před začátkem výcviku musí nový majitel dokonale pochopit, že jeho ocelot je inteligentní bytost a jako taková vyžaduje ohled. Stálé úsilí musí být věnováno tomu, aby cvičení, které ocelot provádí mu bylo přirozené. Musí být dodržována maximální trpělivost. Když se ocelot a majitel naučí vzájemné důvěře, může se začít s výcvikem. Jestli-že se ocelot bojí, nechce spolupracovat a výcvik nevede k ničemu. Jestli-že má strach majitel, zvíře to vycítí a nechce spolupracovat, v horším případě prosazuje sám sebe.
    S výcvikem začínáme ve věku jednoho roku. Když se majitel naučí, že jeho ocelot očekává opakování cvičení nebo her, které se mu líbí, zjistí, že nejlepší výsledky získá, když se přizpůsobí vzorům, které si jeho ocelot vybere.

Navazování důvěry
1. Položíme ruku vedle kotěte tak, aby mohlo vnímat náš tělesný pach.
2. Po dvou dnech necháme kotě hrát si s naší rukou, klidně na něj promlouváme.
3. Po dalších dvou dnech vezmeme kotě opatrně do ruky a vlídně na něj promlouváme.
4. V následujících dnech kotěti pomáháme se vším s čím si neumí poradit.
5. Často necháváme kotě hrát si s naší rukou. Pozor! Koťátko má ostré drápky, nikdy necukejte rukou zpět, když vás kotě drží.

Cvičení příchodu na zavolání
Opakujte stále jeho jméno, když vás následuje. Totéž děláme pokud chceme aby ocelot reagoval na signály např: pískání, louskání prsty apod. Používejte jméno nebo signál při krmení, když ho chcete mazlit nebo když je čas her. Avšak ocelot je pravá kočka - je svůj a tvrdohlavý. Nikdy vás nebude poslouchat jako pes. Jestliže se rozhodne, že neuposlechne, nijak ho nedonutíte aby váš příkaz vyplnil. Při nátlaku pak můžete ohrozit vzájemnou důvěru. Stále však bude registrovat vaše příkazy, což poznáte podle zachvění špičky ocasu.

Vodítko
Je snadné naučit chodit ocelota na vodítku. Přirozeně bude následovat svého pána a bude to dělat, ať už bude na konci vodítka nebo ne. Je nutno také říci, že přes všechny tyto návyky je to cvičení spíš pro pána než pro ocelota. Někteří chovatelé preferují vodítko s obojkem jiní používají postroj. Já jsem toho názoru, že vodítko používáme co nejméně a to v nejnutnějších případech např: převádění z místa na místo apod. Obecně platí, že volný ocelot je klidnější a zamezíme tím i nebezpečí uškrcení, které hrozí při stálém nasazení obojku. Ocelot na vodítku na veřejnost nepatří. Je zmatený a snaží se najít úkryt. Jeho vyjímečnost přitahuje zájem okolí a lehce tak může dojít ke zranění lidí, kteří si ho chtějí prohlédnout, nebo může ve stresové situaci zranit svého pána. Všechny stresující události pak oslabují vzájemnou důvěru.

Aportování
Nejlepší hračkou pro cvičení aportování je míček, který pohodlně padne do jeho tlamy. Když hodíme míček, ocelot se za ním rozběhne. Jakmile ho chytí, řekneme slovo "míč". Bude-li si s ním hrát, počkáme až ho přinese zpátky, potom ho zvedneme a znovu hodíme. Je třeba hodně trpělivosti, aby se aportování naučil. Když si na aportování zvykne bude ho neúnavně opakovat.

Čistotnost
Jako většina koček je ocelot úzkostlivě čistotný. Najde si vhodné místo na vykonávání toalety a pravidelně se na toto místo vrací. Toaleta naplněná absorpčním materiálem by měla být umístěna v rohu, jelikož to oceloti preferují. Nutno dodat, že ocelot si musí nejprve své místo na toaletu vybrat.

design by RS & JŠ © 2002