C H O V Á N Í
úvodní stránka  |  základní rozdělení  |  jak získat ocelota  |  typy koťat  |  anatomie  |  rozmnožování  |  teritorium
chování  |  péče o zdraví  |  cvičení  |  ocelot a hry
ZRAKOVÝ KONTAKT

    Při dorozumívání hrají důležitou roli oči. Mohou vyjadřovat momentální rozpoložení zvířete a vysílat zřetelné signály. Vyjadřovací schopnost očí je vrozená nikoliv naučená, avšak spouštějící mechanismy musejí být naučeny. Vyjímku tvoří podmíněné obranné reakce.


MIMIKA

Mimika, gesta a postoje
    Tyto dorozumívající prostředky můžeme nazvat též řečí těla. Řeč těla se projevuje zcela instinktivně. Výrazy koťat pak upevňují úzký vztah mezi matkou a koťaty. Jsou-li koťata hladová pátravě lezou po matčině kožichu a strkají přitom čenichem tak dlouho do matky dokud nenajdou zdroj mléka, nebo dokud jim matka nepomůže sama.

Mimika obličeje
nedůvěra údiv zájem úlek
Mimika uší
- když jsou nastavené špičkami dopředu, znamená to, že ocelota něco velmi zajímá.
- sklopené uši lehce ke straně znamená nedůvěru.
- uši výrazně stažené do stran a lehce přitisknuté dozadu signalizují, že zvíře pociťuje silnou nedůvěru a je velmi rozrušené.
- uši stažené silně dozadu signalizují obranný postoj a zvíře se připravuje k útoku a k boji.
    Při hrách si musíme velmi pečlivě všímat postavení uší a brát je vážně. Lze z něj vyčíst, dělá-li ocelot něco rád nebo ne. Uši nám také velmi dobře signalizují, kdy si ocelot přeje, abychom ho nechali na pokoji, a kdy navíc hrozí nebezpečí, že po nás sekne packou.

Mimika ocasu
- visí-li ocas dolů špičkou natočenou ven je ocelot v normálním rozpoložení
- ocas stažený mezi nohy, nebo přitažený ze strany k tělu, znamená u ocelota úzkost a přípravu k útěku.
- ocas ohnutý u kořene ocasu, znamená nedůvěru a přípravu k obraně.


CO JE OCELOTOVI NEPŘÍJEMNÉ

- prudké pohyby
- velký hluk
- tahání
- uchopení zvířete zezadu
- honění
- křičení na zvíře
- hrozby rukou
- bití
- pouštění z výšky na zem
- stálé hubování
- lákání zvířete ke krmení a potom mu potravu nepředložit


design by RS & JŠ © 2002