T E R I T O R I U M
úvodní stránka  |  základní rozdělení  |  jak získat ocelota  |  typy koťat  |  anatomie  |  rozmnožování  |  teritorium
chování  |  péče o zdraví  |  cvičení  |  ocelot a hry
    Mezi malými a středně velkými kočkami obývající tropickou a subtropickou Ameriku, je ocelot velký (Leopardus pardalis) téměř nejznámější díky své překrásné kožešině, která ho přivedla na pokraj téměř úplného vyhubení. Podobně jako u většiny druhů středních koček jiných šelem je však rozšíření ocelota dnes podstatně menší než ještě před nějakými padesáti nebo šedesáti lety.
Mapka původního rozšíření
Ocelota velkého (leopardus pardalis)
    Původní areál rozšíření ocelota se rozprostíral od jižních oblastí dnešních USA, konkrétně od států Arizona, Nové Mexiko, Texas a Louisiana, tedy asi od 33 až 34 stupně s.š., přes Střední Ameriku až hluboko na jih na jihoamerický kontinent do oblasti severovýchodní Argentiny, přibližně asi ke 40 stupni j.š.Někdy se uvádí, že ocelot žije také v severním Chile, ale konkrétní doklady o tom nejsou.
    Na jihu Spojených států je dnes ocelot již prakticky zcela vyhuben a ani v Mexiku není příliš hojný. Nepříliš hojný je dnes ocelot i v Jižní Americe, i když jedině tam existují ještě určité oblasti, kde jeho existence není bezprostředně ohrožena.
    Zbarvením a kresbou je ocelot poněkud podobný kočce margay (Leopardus wiedii) se kterou ho laikové také velmi často zaměňují. Tím však veškerá bližší podobnost mezi margayem a ocelotem končí. I když je ocelot s margayem fylogeneticky blízce spřízněn, lze mezi těmito dvěma kočkami nalézt určité anatomicko-morfologické rozdíly, jež jsou přinejmenším stejně závažné jako rozdíly mezi levhartem a lvem na jedné straně nebo ocelotem a jaguárem na straně druhé.
    Dnešní rozšíření ve Střední a Jižní Americe probíhá územím Peru, Bolívie a severní Argentiny, najdeme ho i v některých jižních státech Severní Ameriky.

Stav v přírodě
- V Amazonské pánvi o rozloze 6 mil. km2 není populace zmapována.
- poloostrov Yucatan - Calakmul Biosphere Reserve 4 000 km2, 120 - 170 ocelotů.
- Severní Guatemala - Maya Biosphere Reserve 15 000 km2, 380 - 480 ocelotů.
- Chiapas 8 800 km2 200 ocelotů.
- Panatanal 100 000 km2, 2.1 ocelotů na 100 km2.
- Paraguian grand Chaco 176 000 km2, jeden ocelot na 15 - 60 km2.

Stav v péči člověka
- poměrně silná, obtížně se množící populace. Rozmnožování není regulováno.


BIOTOP

    Tropické deštné lesy, otevřené savany do výšky 2800 m n.m. Většinou se s ním ale setkáváme v nižších polohách, než vysoko v horách, a měl bych na tomto místě zdůraznit, že všude kde je v Jižní Americe tato šelma rozšířena, je to na východ od And. Na pobřeží Tichého oceánu a v západním podhůří And ocelot nežije. Ve východním podhůří jihoamerických And pak obvykle ocelot nevystupuje výše než asi do 1200 až 1500 m n.m.
    Úkrytem mu jsou neprostupné houštiny, skalní rozsedliny, dutiny pod kořeny stromů anebo dutiny ve svazích kopců, nebo dutiny na březích řek kryté vegetací. Hojně obývá střední stromové pásmo, kde loví i nocuje.
    O velikosti individuálního teritoria nemáme u ocelota mnoho přesných zpráv. Podobně jako u ostatních středních koček kolísá velikost teritoria jednotlivých zvířat především v závislosti na množství potravy a celkovém charakteru dané oblasti. Teritorium má tedy v průměru okolo 15 km2.


ZNAČENÍ TERITORIA

- hlavně pachové - rozstřikování moči
- méně často značkování trusem
- časté drásání kůry


BIOLOGIE

    Žije samotářsky kromě doby rozmnožování.design by RS & JŠ © 2002