J A K    Z Í S K A T    O C E L O T A
úvodní stránka  |  základní rozdělení  |  jak získat ocelota  |  typy koťat  |  anatomie  |  rozmnožování  |  teritorium
chování  |  péče o zdraví  |  cvičení  |  ocelot a hry
    Před koupí kotěte si prověřte spolehlivost dodavatele. Buďte připraveni čekat. V mnoha lokalitách poptávka po ocelotech daleko překračuje nabídku. Může to trvat i měsíce. V této době čekání se připravujte na vlastní chov. Promluvte si s majiteli ocelotů, navštivte je, naučte se vlastnosti ocelotů a speciální požadavky těchto zvířat. Příležitostně se můžou v novinách objevit inzeráty nabízející oceloty. Tato koťata jsou většinou okolo 6 nebo 8 měsíců staré. Jsou překrásná, ale nejsou přesně to, co si představujeme jako domácího mazlíčka. Jejich majitelé začínají cítit, že udělali chybu. Ocelot se stal problémem, požaduje více pozornosti než jsme mu připraveni dát, nebo ničí zařízení, nebo je nepořádný na toaletu. Tito oceloti obvykle překročili tu část života, kdy si vštěpují určité zvyky, a mají zformované takové návyky, které je obtížné a mnohdy nemožné změnit. Jestliže budoucí majitel ocelota ještě předtím žádného neměl nebo neznal, není to nejmoudřejší koupě.
    Důležité je správně si vybrat pohlaví. Všeobecně vzato jsou samci jemnější než samice. U samců je méně riskantní anastézie a lékařský zákrok, jestliže se rozhodneme pro kastraci. K rozlišení pohlaví u velmi mladého kotěte využíváme toto pravidlo: u samičky je velmi malá vzdálenost mezi análním a pohlavním otvorem, zatímco samci mají znatelnou osrstěnou plochu mezi análním otvorem a pohlavím.

design by RS & JŠ © 2002