Ú V O D N Í    S T R Á N K A
úvodní stránka  |  základní rozdělení  |  jak získat ocelota  |  typy koťat  |  anatomie  |  rozmnožování  |  teritorium
chování  |  péče o zdraví  |  cvičení  |  ocelot a hry
OBSAH WEBU

základní rozdělení
   × ocelot velký
   × ocelot stromový
   × ocelot dlouhoocasý
jak získat ocelota
typy koťat
anatomie
   × kostra
   × drápy
   × lebka
   × smysly
   × chrup
   × trávicí soustava
rozmnožování
   × rozmnožování
   × umělý odchov
   × vývoj kotěte
teritorium
   × biotop
   × značení teritoria
   × biologie
chování
   × zrakový kontakt
   × mimika
   × co je ocelotovi
      nepříjemné

péče o zdraví
   × vitaminy
   × zbarvení
   × péče o ocelota
cvičení
   × navazování důvěry
ocelot a hry
   × hračky

Vítejte na stránkách věnovaných ocelotům.


Jmenuji se Martin Havlan a mám soukromý chov ocelotů velkých. Jedná se o malé
až středně velké kočkovité šelmy. Od roku 2000 se mi daří úspěšně
odchovávat mláďata, která jsou velmi vhodná jako domácí
mazlíček a touto cestou Vám je chci nabídnout.
Každé mládě má vystaveny potřebné doklady
(mezinárodní očkovací průkaz, registrační
list apod.). Pokud byste měli o tyto
krásná a ušlechtilá zvířata zájem,
kontaktujte mě na telefoním
čísle +420 605 133 284
nebo na 383 422 195.

Martin Havlan


SMS

design by RS & JŠ © 2002